კონტაქტი

 

ბათუმი : გოგებაშვილის N62
შეკვეთების სამსახური
577 55 00 20 - ოპერატორი
577 54 00 20 - მენეჯერი
577 57 00 20 - შეკვეთების მენეჯერი
577 58 00 20 - მთავარი სპეციალისტი
577 74 00 20 - მთავარისპეციალისტი
577 93 00 20 – სერვიის სამსახური
577 95 00 20 - დიზაინერი
577 96 00 20 - დიზაინერი
გაყიდვების სამსახური
გაყიდვების ოფისი 577560020
სერვისის სამსახური 577560030
გაყიდვების მენეჯერი 577560040
თბილისი: სააკაძის დაღმართი N6
577 77 70 66 - მენეჯერი
577 77 70 65 - დიზაინერი
577 77 70 64 - დიზაინერი
577 77 70 63 - მთ. სპეციალისტი